Categories

Chuyển khoản ngân hàng

THÔNG TIN CÁC NGÂN HÀNG 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Dương
Chủ tài khoản: Trần Thị Phượng
Số Tài Khoản: 0281001957532
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Bình Dương
Chủ tài khoản: Trần Thị Phượng
Số Tài Khoản: 65010002182869
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Bình Dương
Chủ tài khoản: Trần Thị Phượng
Số Tài Khoản: 5500 205666506